Reprezentacja stron:

  • na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie)
  • w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ściganie,
  • zaskarżanie decyzji procesowych organów prowadzących postępowanie karne, karno-skarbowe, –
  • postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  • przygotowywanie wniosków o: odroczenie wykonania kary pozbawienia i ograniczenia wolności, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania, rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny lub odroczenie jej ściągnięcia,
  • przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania,
  • sporządzanie wniosków o ułaskawienie

Zakres usług naszej kancelarii

Prawo cywilne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo karne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo gospodarcze - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola