• stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym wprowadzanie zmian do KRS,
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, przekształcanie, łączenie i podział spółek,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółek,
  • przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji firmy, spełniającej wymogi wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym realizującej założenia RODO,
  • reprezentacja w sprawach o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,
  • projektowanie umów, formułowanie opinii prawnych.

Zakres usług naszej kancelarii

Prawo cywilne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo karne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo gospodarcze - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola