• sporządzanie odwołań od decyzji i postanowień organów administracji publicznej i samorządowej, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • nabywanie koncesji, pozwoleń, w tym w procesach budowlanych, inwestycyjnych oraz obrotu nieruchomościami.

Zakres usług naszej kancelarii

Prawo cywilne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo karne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo gospodarcze - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola